Ölçü Postu

ML - PKA - CRS - ANL - TRS serisi multi analogue ve prostetic abutment closed transfer ölçü postu

Ürün Detayları

Ürün Detayları :

  • Seri : ML - PKA - CRS - ANL - TRS
  • Materyal : Ti6Al4V-Eli
 
Referans Kodu Ölçü Ürün Adı Materyal
PKA 3550   Prostetic Abutment Closed Transfer Ti6Al4V-Eli
Referans Kodu Ölçü Ürün Adı Materyal
ML 3055 H 12 Multi Analogue Ti6Al4V-Eli
ML 5065 H 12 Multi Analogue Ti6Al4V-Eli
Referans Kodu Ölçü Ürün Adı Materyal
CRS 3040-5L 5Coping TransferTi6Al4V-Eli
CRS 3040-7L7Coping TransferTi6Al4V-Eli
CRS 4550-5L 5Coping TransferTi6Al4V-Eli
CRS 4550-7L7Coping TransferTi6Al4V-Eli
CRSG 4550-5L 5Coping Transfer Ti6Al4V-Eli
CRSG 4550-7L7Coping Transfer Ti6Al4V-Eli
Referans Kodu Ölçü Ürün Adı Materyal
ANL 3040M 1.43-3.5-4 Implant Lab. AnalogueTi6Al4V-Eli
ANL 4550M 1.84.5-5 Implant Lab. AnalogueTi6Al4V-Eli
Referans Kodu Ölçü Ürün Adı Materyal
TRS 5512L3Open TransferTi6Al4V-Eli
TRS 4512L3Open TransferTi6Al4V-Eli
TRS 3040L1Open TransferTi6Al4V-Eli

Bu ürüne ait detay mevcut değil